top of page
3795-42357 web.jpg

Rent senter

Antidoping Norge er en stiftelse som jobber for en ren idrett og dopingfritt samfunn. Det finnes flere forebyggende arbeid i og utenfor idretten for å øke kunnskap om hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har. Eksempler på slike forebyggende programmer er; Rent idrettslag, Ren utuøver, Ren elev, Ren skole og RENT SENTER.

 

Treningssenteret Frisk er kvalifisert som et Rent Senter. Et Rent senter jobber aktivt for å forebygge og bekjempe doping på treningssenteret. Dopingmidler er en trussel mot å skape et helsefremmende og sunt treningsmiljø. 

 

For å kvalifiseres som Rent senter må treningssenteret gjennomgå et samarbeid med Antidoping Norge. Ansatte for adekvat kunnskap og kursing gjennom e-læring og må bestå en prøve for å kunne avdekke mistanke ved doping/ bruke av prestasjonsfremmende midler.

Treningssenteret Frisk har inngått avtale med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Treningssenteret Frisk tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler. Jeg er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Treningssenteret Frisk har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg inneforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Frisk har anledning til å heve treningsavtalen.

LES MER OM:

Antidoping Norge

3795-42417 web.jpg
bottom of page