top of page

MOTIVASJON

  • Våre veiledere har spesifikk utdanning innen trening og kosthold.

  • Alle våre kunder får en gratis veiledningstime ved innmelding. En veileder setter opp i samarbeid med kunden et skreddersydd program og kunden får nøye instruksjon i utøvelse av sine øvelser. 

  • Dersom du ønsker flere veiledningstimer eller tettere oppfølging i forhold til trening eller kosthold har du mulighet til å bestille en motivasjonstime. 

Eksempel på slike timer er:

  • Nytt treningsprogram eller program utarbeidet sammen med fysioterapeut

  • Samtale med veileder i forhold til kosthold og trening

  • Trening med veileder som passer på til en hver tid slik at du trener med riktig intensitet og korrekt teknikk.

  • Pris for motivasjonstime: kr. 350,-

bottom of page