InBody

  • Måling av kroppssammensetning; muskelmasse, fettmasse, benmasse

  • Mange er opptatt av vekt, men det er sammensetningen og den fysiske tilstanden på kroppen som er helt avgjørende. Med en testresultat fra InBody vil du se nøyaktige målinger av din kroppssammensetning. Dette virker meget motiverende i en vektreduksjons prosess eller treningsprogram hvor du ville kunne se detaljert fremgang.

  • InBody 720 sender svakstrøm til 8 forskjellige kroppspunkter med 6 ulike frekvenser. Det er ulik motstand i fett, muskler, knokler osv., og på denne måten kan kroppens sammensetning måles presist. InBody gir et resultatskjema som viser deg forskjeller i muskulaturen på høyre og venstre side av kroppen, forskjeller i over- og underkropp, forholdet mellom liv-vidde og hoftevidde og fett i buken. I tillegg viser den nøyaktig fettprosent og hvilestoffskifte.

  • I dag er InBody brukt på treningssentre, hos fysioterapeuter og hos kostholdsveiledere. Akershus Universitets-sykehus og Ullevål Universitets-sykehus bruker denne målemetoden i sine prosjekter, og InBody 720 anses å være det mest advanserte utstyret per i dag i forhold til måling av kroppssammensetning.

  • Er du interessert i en test? Ta kontakt i resepsjonen og bestill en time!!