BARNEPASS OG ACTIVEKIDS

 • Dette er et tilbud for ungene til våre avtalegiromedlemmer. 

 • Aldersgruppen 6 mnd-8 år. Ut fra antall unger og alder på ungene tilpasser vi et opplegg.

 • Det blir muligheter for både aktiv lek (bevegelse til musikk, hinderløype, balansetrening osv.) og rolig lek som for eksempel; bygge med lego, leke med tog/biler/dukker, tegne og spille spill.

       Mandag                                          17:30-19:00

       Tirsdager                                        18:00-19:00

Trivsel på barnepass/ Aktiv kids

For at barn skal kjenne seg trygge i sitt nye miljø med nye mennesker, er det en fordel med tilvenning i et inkluderende miljø. På samme måte som man har tilvenning til barnehage kan vi anbefale en tilvenningstid med foreldrene på barnepass og Aktiv kids hos oss.

 • Registrer alltid barnet ditt når du kommer.

 • Medbrakt mat og godteri tillates ikke med mindre det er avtalt med barnepasser.

 • Sklisikre sokker eller ”inne-sko” er påbudt. Gulvet kan være kaldt om vinteren.

 • Smokker, kosedyr eller andre ”trøste-objekter” er tillatt men bør merkes med navn.

 • Barnepass og Aktiv kids er et tilbud til barna mens du trener. Det er ikke lov å forlate senteret så lenge barnet er her.

 • Den som leverer barnet må være den som henter barnet, om ikke annet er avtalt.

 • Barnepass er et sted for friske barn.

 • Ved sykdom, bleieskift, sult osv., vil den som har ansvaret for barnet bli tilkalt.

 • Dersom barnet ikke lar seg trøste, eller at det oppstår andre situasjoner, vil foreldre bli hentet.

 • Av hensyn til alles sikkerhet og trivsel, er det en ufravikelig regel at barna ikke kan være med inn i trenings-salene. Barna må oppholde seg i barnekroken.