Barnepass og Aktiv kids

Barnepass/ AktivKids

Dette er et tilbud for ungene til våre avtalegiromedlemmer. Aldersgruppen 6 mnd-8 år. Ut fra antall unger og alder på ungene tilpasser vi et opplegg. Det blir muligheter for både aktiv lek (bevegelse til musikk, hinderløype, balansetrening osv.) og rolig lek som for eksempel; bygge med lego, leke med tog/biler/dukker, tegne og spille spill.

Mandager kl. 1730-1900

Tirsdager kl. 0900-1000 og 1800-1900

Torsdager kl. 0900-1000

 

For bestilling av barnepass ring tlf. 41 16 30 66.

-For morgenbarnepass ring dagen før.

-For kveldsbarnepass ring før kl. 1200 samme dag.

 

 NB!! Ingen barnepass i påske, uke 27-33 (sommer) og uke 52-53 (jul)

Trivsel på barnepass/ Aktiv kids

For at barn skal kjenne seg trygge i sitt nye miljø med nye mennesker, er det en fordel med tilvenning. På samme måte som man har tilvenning til barnehage kan vi anbefale en tilvenningstid med foreldrene på barnepass og Aktiv kids hos oss.

  • Registrer alltid barnet ditt når du kommer.
  • Medbrakt mat og godteri tillates ikke med mindre det er avtalt med barnepasser.
  • Sklisikre sokker eller ”inne-sko” er påbudt. Gulvet kan være kaldt om vinteren.
  • Smokker, kosedyr eller andre ”trøste-objekter” er tillatt men bør merkes med navn.
  • Barnepass og Aktiv kids er et tilbud til barna mens du trener. Det er ikke lov å forlate senteret så lenge barnet er her.
  • Den som leverer barnet må være den som henter barnet, om ikke annet er avtalt.
  • Barnepass er et sted for friske barn.
  • Ved sykdom, bleieskift, sult osv., vil den som har ansvaret for barnet bli tilkalt.
  • Dersom barnet ikke lar seg trøste, eller at det oppstår andre situasjoner, vil foreldre bli hentet.
  • Av hensyn til alles sikkerhet og trivsel, er det en ufravikelig regel at barna ikke kan være med inn i trenings-salene. Barna må oppholde seg i barnekroken.

 

Åpningstider

Mandag      0630 - 2200
Tirsdag     0630 - 2200
Onsdag     0630 - 2200
Torsdag     0630 - 2200
Fredag     0630 - 2200
Lørdag     1000 - 1700
Søndag     1000 - 1700

Følg denne linken for fullstendig oversikt over åpningstider.

Kontaktinformasjon

Treningssenteret Frisk
Storgata 133
2390 Moelv

Telefon: 41 16 30 66

post@friskmoelv.no